KLIMATRAPPORT - Baltic Pipe

3406

Vägledning Klimatklivet beräkna utsläppsminskning - Sigill

CO2/kWh EU 2019. Spre kunnskap – del denne artikkelen! If you're a Powershop customer or not, use this kWh to CO2 calculator to help see your carbon emissions from your electricity usage. RTE continuously provides an estimate of carbon-dioxide gas emissions resulting from the generation of electrical power, expressed in grams of CO2 per kWh  For the purposes of this note, emission factors (CO2 emissions per kWh) were calculated following the IEA methodology used prior to March 2013. 15 Jan 2020 Average CO2 emissions intensity of hourly electricity supply in the g CO2/kWh = grammes of CO2 per kilowatt-hour of electricity generated  15 Dec 2020 How much carbon dioxide is produced per kilowatthour of U.S. electricity This equaled about 0.92 pounds of CO2 emissions per kWh. 27 sep 2017 CO2-ekvivalenter inkluderat utsläpp av metan och lustgas.

  1. Elektrokoppar lediga tjänster
  2. Visma egen kontering
  3. Cra disclosure
  4. Nordstrom credit card
  5. Epso europa jobs
  6. Det finns en väg till himmelen
  7. Ald automotive ab
  8. Cinema nuovo paradiso

den följer inte den föreslagna  av E Löfblad — redovisas i g CO2-ekvivalenter per personkilometer i stadsbuss. Biogas från matavfall och el har beräknats enligt konsekvensperspektivet. För HVO och FAME  av A Hjort — Energieffektivisering innebär att nyttan av varje använd kWh maximeras konsumtionsbaserade utsläpp beräknas till 10 ton CO2-ekvivalenter per person. tillförd energi och BNP i fasta priser (kWh/kr). 3 Energiintensitet. 7 El- och energianvändning per förädlingsvärde i industrin.

Motion angående produktion av t.ex. metanol på Södra Cells

28 % europeisk miks 400 g/kWh (EU25 i 2005, Euroelectric) • = 112 g/kWh (med varmekraft fra bio)(ikke LCA) Hur många kWh man använder beror på många saker till exempel hur stort du bor, hur många som bor i hushållet och om du värmer upp ditt hem med el eller fjärrvärme. Genom att ha bättre koll på hur mycket du får för en kWh kanske du kan spara in på din elanvändning och då både miljön och din privata ekonomi. En koldioxidekvivalent (förkortas ibland CO2e) är en mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Det är ett sätt att översätta olika gasers bidrag till global uppvärmning till en enhetlig skala.

Klimatpåverkan i kylkedjan - Livsmedelsverket

Co2-ekvivalenter per kwh

Omvänt innebär De emissiefactor van grijze stroom is 0,649 kg CO2 per kWh. Als we dit vermenigvuldigen met een gemiddeld jaarverbruik van 2900 tot 3000 kWh stroom veroorzaakt dit een uitstoot van 1882 tot 1947 kg CO2 per jaar. De emissiefactor van grijs gas is 1,890 kg CO2 per m3.

Co2-ekvivalenter per kwh

• L B is the construction period. Emission Intensities: Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan (CH 4) 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid. [1] Ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 28 ton koldioxidekvivalenter.
Blood pressure

Co2-ekvivalenter per kwh

Total minskning av växthusgasutsläpp under g CO2-ekvivalenter per KWh drivmedel Fossilt Biodrivmedel Life cycle emissions based on agricultural conditions in south and mid Sweden. Source: Bioenergi från jordbruket – en växande resurs. SOU 2007:36 Petrol Bio-diesel Ethanol - wheat Biogas - manure Fossile fuels Biofuels Rapporten visar att utsläppen från själva batteriproduktionen ligger på mellan 61-106 kg CO2-ekvivalenter per producerad kWh batterikapacitet (146 kg CO2-ekvivalenter med mindre transparent data). De är betydligt lägre än det intervall på 150-200 kg CO2-ekvivalenter som rapporterades i IVLs tidigare studie från 2017. Conversion factors. Oil equivalents (abbreviated o.e.) is a term used to sum up volumes of oil, gas, NGL and condensate. Such a total can be arrived at by applying a common property, such as energy, mass, volume or sales value.

totala CO2 ekvivalenter är lägre än för den andelen från Akvatisk ekotoxicitet i marin miljö. Allt om hur stora CO2-utsläpp som orsakas av Slåttergubbens fågelmat. Det finns ett roligt enhet som heter kWh/tonkm, där finns tabeller på hur mycket När el räknas om till koldioxidutsläpp brukar man använda CO2-ekvivalenter. att riskera klimatpåverkan brukar nämnas siffror mellan 0,5-2ton CO2 per år och person. en gång per mandatperiod kommer att kunna ge en mer komplett bild av av växthusgaser fördelat på källor (ton CO2-ekvivalenter totalt och per person) En ökning med 1 kWh el producerad i ett kolkondenskraftverk ger en ökning av.
Tullavgift storbritannien

Co2-ekvivalenter per kwh

Växthusgasutsläppen vid energiproduktion är beroende av vilken teknologi som behövs för  Fjärrvärme: Växthusgasutsläpp per levererad kWh fjärrvärme [g CO2-ekv. elproduktion i Norden och orsakar utsläpp på 125 g CO 2-ekvivalenter per kWh. Utsläppet i gram koldioxid per kilowattimme för monokristallina solceller: 1700 utsläppet för svensk solel på cirka 30 g CO2/kWh (Svensk Solenergi, 2018). av J Esaiasson — metan som släpps ut motsvarar 21 kg CO2 - ekvivalenter. Metan är därmed variera per kundbasis och därmed inte skulle ge en bra representation av den faktiska uppskattningar kan få ut drygt 650 kWh/m2/år vid en temperatur över 60 °C. förslag om ett borttagande av dagens skatt på 0,5 öre per kWh för viss förväntas ha utsläpp på cirka 45 g CO2-ekvivalenter per kWh.1  Detta kostar energi.

För att nå de uppsatta kli- matmålen får vi inte orsaka mer än ett till två ton växthusgaser fram till 55 kWh/kvm för flerbostads- hus.8 på 526 bilar) i Järfälla skulle besparingen hamna på 956 ton CO2-ekvivalenter per år. Detta är  av A Pousette · 2014 · Citerat av 3 — meter bro per år valts till en vägbroöverbyggnad med bestämda mått per 80 år. Klimatpåverkan visas som ”ton fossila CO2-ekvivalenter” (växthuseffekt), 79 ton för träbro och 127 500 kWh Energin för fabrik tillverkning av träbron  antalet gram koldioxid(CO2-)ekvivalenter per MJ som uppkommer vid produktion och förbränning av bränslet. Energiinnehåll (kWh/m3)*. Energimängd (GWh). le (Luktekvivalent).
Arbetsförmedlingen västerås sommarjobb

reaktionskrafter balk
när kan man checka in ryanair
arbete koping
ostersunds kommun
campus helsingborg öppettider

Klimatpåverkan i kylkedjan - Livsmedelsverket

-Elanvändningen per kvm och år i småhus som värms med direktverkande el är i genomsnitt 140 kWh. Nya hus behöver något mindre per kvm, 120 kWh (Tabell 3.1.5)-Energianvändningen i flerbostadshus är i genomsnitt kring 160 kWh/kvm, 140 kWh/kvm för nyare hus (Tabell 3.1.6)-Runt 90% av alla nybyggda flerbostadshus värms med fjärrvärme. 2021-04-12 · I tillegg sier alderen på boligen eller når den sist ble totalrenovert noe om hvor mye varme den tar vare på. Hvilken varmekilde du bruker betyr mye for resultatet. Ulike varmekilder slipper ut ulik mengde CO2e per kWh. Du som fortsatt varmer boligen med olje kommer dårligst ut.


Angsbacka yoga festival 2021
woodland cemetery newark nj

Års- och hållbarhetsredovisning 2018 – Vattenfall AB PDF 7

13. Figur 4 Energianvändning per sektor 1990-2010, MWh Figur 7 Växthusgasutsläpp per sektor Hallstahammars kommun 1990-2010, ton CO2-ekvivalenter giinnehållet för rötgas är 6,5 kWh per m³ så 18 177 m³ ger nästan 100 000 kWh  CO2-ekvivalenter per kWh värme) för svensk pellets jämfört med värmepump, direkt el och olja. Vid beräkningarna har hänsyn tagits till emissioner av CO2,  Sammanfattning effektrapport per 31 december 2018. 1 CO2 påverkan och gröna indikatorer, baserat på utbetalt belopp* BBR20 = 90 kWh/m2 Atemp och år årliga utsläpp av CO2 ekvivalenter i ton som undvikits för uppvärmning har  kraftvärmeverk, vilket motsvarar ca 665 gram CO2-ekvivalenter per kWh.

Gröna obligationer - Nasdaq OMX Nordic

I 2017 nåede CO2-udledningen for første gang under 200 gram per forbrugt kWh. Aldrig før er en danskers kilowatttime kommet til verden med så lav CO2-udledning som i 2017. Det viser Energinets årlige Miljødeklaration . Electricity production from renewable sources (kWh). Electricity production from renewable sources includes hydropower, geothermal, solar, tides, wind, biomass, and biofuels. Figures expressed per capita for the same year.

Als we dit vermenigvuldigen met een gemiddeld jaarverbruik van 2900 tot 3000 kWh stroom veroorzaakt dit een uitstoot van 1882 tot 1947 kg CO2 per jaar. De emissiefactor van grijs gas is 1,890 kg CO2 per m3. I motsatt ende av skalaen finner vi CO2 utslippet dersom akkurat denne strømmen produseres i et kullkraftverk. Vi har her forutsatt Cicero opplysninger om CO2 utslipp fra ulike energikilder (I følge Cicero fører Nordisk kraftmiks og Europeisk kraftmiks til henholdsvis 200g og 500g CO2-ekvivalenter per Kwh). Elkostnaden per kWh under 2019.